Trong khi các căn hộ và nhà nhỏ là lựa chọn phổ biến. Tuy nhiên chúng có xu hướng thiếu khi nói đến không gian bếp. Một không gian bếp nhỏ nói riêng vẫn